11. Ara, 2017

İfade özgürlüğü mü?

TC Büyükelçiliği, Afrika gazetesinde yayınlanan ve (beğensek de beğenmesek de) ifade özgürlüğü içinde değerlendirilmesi gerek karikatürle ilgili gerekli makamlara suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İfade özgürlüğünü tanımamazlıklarını anlıyorum, çünkü içinde bulunduğumuz dönemde kendi ülkelerinde birçok gazeteciyi hiç yere içerde tutuyorlar. Yani hali hazırda özgürlük namına söz söylemeleri mümkün değil. Lakin en azından bulundukları ülkedeki hukuk sistemini ve terimlerini bilmelerini beklerdim. Söz konusu açıklama geçen "suç duyurusu" bizim hukuk sistemimizde yoktur. Kimse gidip biri aleyhine savcılığa suç duyurusunda bulunmaz. Ancak şikayete bağlı suçlarda polise şikayet yapılabilir. Elçilik bu tavrı ile de oradaki uygulamayı burada da var sayarak, Türkiye'nin yavru bebeği olduğumuzu yeniden hatırlattı. Tabi buradaki meselenin hukuki olmanın ötesinde, baskıya dayanan siyasi bir adım olduğunu da görmek gerekiyor. Esas gaile "hukuk mukuk" değil. Hele TC'nin bir bakanının yaptığı açıklama, ne denli bağımsız olduğumuzu ortaya koydu. Bir taraftan Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlar karşısındaki varlığı göklere çıkarırken, diğer taraftan baba olduğunu hatırlatan açıklamalar yapmak pek manidar. Kendi kendi ile çelişmek bu olsa gerek. Solu geçtim, kendini bağımsız adleden sağ ne yapıyor acaba? Varsa yoksa şükran.